Masaže

MASAŽE KARTICA POPUST ZA GOTOVINU GOTOVINA
KLASIČNA MASAŽA CIJELOG TIJELA 35,00 €
263,71 kn
5,00 €
37,67 kn
30,00 €
226,04 kn
MEDICINSKA MASAŽA CIJELOG TIJELA 35,00 €
263,71 kn
5,00 €
37,67 kn
30,00 €
226,04 kn
KLASIČNA MASAŽA LEĐA 20,00 €
150,69 kn
5,00 €
37,67 kn
15,00 €
113,02 kn
KLASIČNA MASAŽA NOGU 35,00 €
263,71 kn
5,00 €
37,67 kn
30,00 €
226,04 kn
HOT STONE MASAŽA TOPLIM KAMENJEM 40,00 €
301,38 kn
5,00 €
37,67 kn
5,00 €
263,71 kn
PANDHY'S RELAX MASAŽA TOPLIM ULJIMA 40,00 €
301,38 kn
5,00 €
37,67 kn
35,00 €
263,71 kn
SPORTSKA MASAŽA 35,00 €
263,71 kn
5,00 €
37,67 kn
30,00 €
226,04 kn
PANDHY'S ANTICELULITNA KOFEINSKA MASAŽA 35,00 €
263,71 kn
5,00 €
37,67 kn
30,00 €
226,04 kn
PANDHY'S SWEET HEALING MASAŽA LEĐA 35,00 €
263,71 kn
5,00 €
37,67 kn
30,00 €
226,04 kn
PANDHY'S SWEET MASAŽA 35,00 €
263,71 kn
5,00 €
37,67 kn
30,00 €
226,04 kn
PANDHY'S FACE TRAINER MASAŽA LICA
70,00 €
527,42 kn
5,00 €
37,67 kn<
65,00 €
489,74 kn